Đơn giá xây dựng: GIÁ THÔ 3.500.000 - 5000.000 Đ/M2. HOÀN THIỆN 5.000.000 - 10.000.000 Đ/M2

43-45 Hồng Hà-Tân Bình

43-45 Hồng Hà-Tân Bình

PHỐI CẢNH MẶT TIỀN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH HOÀN THIỆN
SẢNH VÀO CÔNG TRÌNH
LỐI VÀO CÔNG TRÌNH
PHỐI CẢNH SẢNH PHƯƠNG ÁN
PHỐI CẢNH SẢNH PHƯƠNG ÁN
PHỐI CẢNH KHU TIẾP TÂN
PHỐI CẢNH SẢNH PHƯƠNG ÁN
PHỐI CẢNH SẢNH PHƯƠNG ÁN
PHỐI CẢNH KHU CÀ PHÊ PHƯƠNG ÁN
PHỐI CẢNH NHÀ HÀNG PHƯƠNG ÁN
PHỐI CẢNH NHÀ HÀNG PHƯƠNG ÁN
PHƯƠNG ÁN PHÒNG
PHƯƠNG ÁN PHÒNG
PHƯƠNG ÁN PHÒNG
PHƯƠNG ÁN PHÒNG
PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG
PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG
PHỐI CẢNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG
HOÀN THIỆN TAY VỊN LAN CAN GANG MẠ ĐỒNG
HOÀN THIỆN LAN CAN
PHÒNG MẪU
PHÒNG MẪU
PHÒNG MẪU
PHÒNG MẪU
PHÒNG MẪU
PHÒNG MẪU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *