Đơn giá xây dựng: GIÁ THÔ 3.500.000 - 5000.000 Đ/M2. HOÀN THIỆN 5.000.000 - 10.000.000 Đ/M2

The Dream Suite – Đường Hà Bổng, Sơn Trà. Đà Nẵng

The Dream Suite – Đường Hà Bổng, Sơn Trà. Đà Nẵng

 

 

 

      

 

 

  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *